ATELIER A4 S.R.O.
SÍDLO: Ruská 971/92, 100 00 Praha 10
PROVOZOVNA: Bělohorská 67, 169 00 Praha 6
IČO: 27167119, DIČ: CZ27167119, T: 233359378, F: 233313147, W: www.ata4.cz, E: ata4@ata4.cz

abz.cz

Viladomy Žvahov

Locality: Praha 5 - Zlíchov
Date: 2008
Investor: CTR group a.s.
Author of design: Architektonický Atelier ABV
Processed projects: ENG - Engineering